. .

Różnorodność mediów

cykliczność

wielojęzyczność

aktualność informacji...

 

...to niektóre z wyzwań, jakie stoją przed nowoczesną publikacją.

Standardowy proces przygotowywania publikacji opiera się na wielokrotnym powtarzaniu takich samych, często pracochłonnych oraz podatnych na błędy, czynności.

 

Dane do publikacji są zbierane (np. do pliku excel) i importowane do programu dtp, gdzie przygotowywana jest pełna makieta publikacji oparta na wielu wzorcowych stronach (często o podobnym wyglądzie).

 

Następnie makietę wypełnia się danymi i odpowiednio ręcznie formatuje na zasadzie page-by-page. Niejednokrotnie dane muszą zostać zmienione, często w ostatniej chwili, zatem konieczne jest ręczne ich wprowadzanie lub korygowanie i ponowne łamanie publikacji.

 

Problemy, które się pojawiają w takim procesie to duże nakłady czasowe oraz liczba zaangażowanych osób potrzebnych w czynnościach ręcznego wprowadzania, edytowania i formatowania danych. W zależności od liczby wymaganych mediów, czynności te trzeba wykonywać wielokrotnie, dbając aby prezentowane dane były spójne zarówno w publikacjach papierowych jak i dostępnych w Internecie.

 

Rozwiązania klasy Dynamic Publishing i Product Information Management są odpowiedzią na te problemy.

 

Optymalizacja procesu tworzenia publikacji PIM+DDP

 

Nasze produkty zamieniają długotrwałe i pracochłonne czynności: zarządzanie informacją, wprowadzanie i formatowanie danych, w jeden kompleksowy i dynamiczny proces.

 

Ciągła aktualność informacji, wysoki komfort pracy w zespole, optymalna obsługa wielojęzyczności, minimalizacja edycji przez mechanizmy dziedziczenia informacji, standaryzacje danych, itp. to wszystko umożliwia PiCROSS data, nasze rozwiązanie do zarządzania informacją (Product Information Management - PIM).

 

Niezależnie od tego jaki system zarządzania informacją Państwo używają, profesjonalne rozwiązanie z dziedziny Database i Dynamic Publishing (DDP) ma za zadanie powiązanie danych z wizją ich prezentacji. Naszą propozycją jest PiCROSS media, jedyny w pełni integrowalny system. Żadne inne rozwiązanie na rynku nie pozwala na jednoczesną integrację takich kanałów jak: bezpośredni dostęp do bazy danych, źródła tekstowe np. XML oraz serwisy aplikacji.

 

Wynikająca z zastosowania naszych rozwiązań szybkość i prostota tworzenia publikacji pozwala zoptymalizować koszty związane z ich przygotowaniem.

 

Dlaczego? Choćby dlatego, że do wielokrotnej prezentacji aktualnych informacji w wielu różnorodnych mediach wystarczy jedna definicja danych.

 

Produkty proCat to znaczna oszczędność kosztów w perspektywie krótko i długookresowej.

Wiele korzyści dla różnych grup odbiorców

 

Potrzeba optymalizacji procesu publikacji istnieje u wielu różnych grup odbiorców. Dzięki PiCROSS każda z nich może odnosić wymierne korzyści.

 

Producenci

Uproszczenie procesu publikacji, oszczędność finansowa, zwiększenie częstotliwości publikacji danych bez wzrostu nakładów na przygotowanie, prostsza i tańsza regionalizacja, praktycznie zerowe nakłady finansowe w kolejnych edycjach.

 

Sprzedawcy

Szybkość i prostota przygotowania spersonalizowanych materiałów promocyjnych, ciągła aktualność publikowanych danych.

 

Specjaliści ds. marketingu

Efektywność przygotowania spójnej kampanii reklamowej w wielu mediach.

 

Specjaliści DTP

Komfort i wydajność pracy nad projektem dzięki narzędziu zachowującym przyzwyczajenia z popularnych aplikacji DTP. Możliwość pracy z realnymi danymi klienta.

 

Menadżerowie IT

Łatwość integracji z innymi systemami, poprzez przestrzeganie najlepszych standardów oraz nieograniczony dostęp do danych (do: baz, plików, serwisów). Stabilność i profesjonalizm zespołu zapewniającego wsparcie.

Nowy sposób na publikację

INDD, PDF, HTML, Image

 

PiCROSS jest systemem usprawniającym proces przygotowania publikacji. Korzystanie z niego pozwala zminimalizować koszt przygotowania danych oraz sposobu ich prezentacji. PiCROSS media generuje zarówno gotowe materiały w najpopularniejszych mediach, jak PDF czy HTML, ale także dokumenty w formatach najpopularniejszych systemów DTP, czyli InDesign i Quark, które następnie mogą być udoskonalane, a w przyszłości ponownie aktualizowane w trybie data update* , systemu PiCROSS.

Przykładowe rodzaje publikacji

Zautomatyzowane

 • katalogi
 • karty produktów
 • strony www produktów
 • raporty
 • cenniki
 • etykiety

 

Spersonalizowane

 • gazetki
 • autorskie katalogi
 • prezentacje
 • oferty
 • ogłoszenia
 • broszury

 

Platforma usług publikacji

 • karty informacyjne w systemach: MDM, PIM, ERP, CMS, DMS, itp.