PiCROSS media - cechy

stan zgodny z wersją 1.8, wrzesień 2012

Poniżej znajdą Państwo listę najważniejszych cech rozwiązania PiCROSS media. Jeśli potrzebują Państwo wyjaśnienia co dokładnie oznacza dana cecha, prosimy o przesłanie na nasz adres maila z nazwą cechy lub cech.

Architektura Architektura client-server: skalowalność, wydajność, stabilność.
Standard serwera aplikacji – ważny w rozwoju i integracji.
Standard dostępu do danych: składnia SQL i XPath.
Możliwość integracji jako serwer, serwis, plik wsadowy, biblioteka, silnik dla portalu.
Niezależność od źródeł danych, ich rodzajów i implementacji.
Zgodność edytora z systemami Windows i Mac OS X.
Łatwy dostęp do podręcznika użytkownika opublikowanego w Wikipedii i możliwość jego współtworzenia.
Edytor Biblioteki styli z możliwością importu i eksportu.
Import i eksport projektów.
Kopiowanie szablonów, obiektów.
Szybki podgląd struktury dokumentu, publikacji lub budowy szablonu, dzięki kontrolce outline.
Jednoczesna praca nad szablonem, dokumentem lub publikacją.
Szybka, intuicyjna kanwa do edycji szablonów: zoom, linie pomocnicze, linie podpowiedzi do przyciągania obiektów (snapToGeometry), szybkie przypisywanie styli przez drag&drop, wiele opcji wyrównania/dopasowania, drzewko struktury lub szybki podgląd z możliwością nawigacji, undo/redo.
Kreator: Tabeli, Indeksu, Spisu treści, Nagłówka - Stopki.
Pełna personalizacja wyglądu edytora dzięki użyciu perspektyw (układów widoków), biblioteki perspektyw z możliwością szybkiego przełączania się.
Publikacja Mieszanie statycznych i dynamicznych stron, sterowanych liczbą danych.
Przypisywanie danych do stron, ramek jak i pojedynczych tekstów/obrazków.
Wstawianie obiektów PDF: sticky notes, bookmarks, links.
Wstawiania dodatkowych ramek, wybieranych z biblioteki użytkownika.
Nadpisywanie położenia, rozmiaru, wyglądu oraz zawartości ramek.
Raport jakie dane wypełniają publikację (narzędzia sortowania, filtrowania i szybkiego wyszukiwania).
Dwukierunkowa komunikacja z systemem danych (informacja o zmianach w danych przez eksport raportu do XML).
Historia zmian w publikacji (informacja o czasie i autorze zmiany).
Zarządzanie procesem tworzenia publikacji (statusy i zadania dla publikacji oraz stron).
Zarządzanie prawami w publikacji (modyfikacje struktury publikacji, nadpisywanie danych oraz zmiana wyglądu).
Uproszczenie wyszukiwania danych (ukrywanie nieczytelnych atrybutów, filtrowanie, stronnicowanie).
Praca w dwóch trybach wyglądu publikacji: rzeczywsitym i technicznym.
Tryb pracy z jedną stroną/rozkładówką.
Inteligentne mechanizmy automatycznego wstawiania wielu produktów do publikacji (automatyczne tworzenie odpowiedniej liczby stron).
Symulacja wyglądu produktu w wybranym miejscu w publikacji.
Grupowanie stron (uproszczenie i przyśpieszenie pracy przez zwinięcie zgrupowanych stron).
Możliwość równoległej pracy z publikacją i użytym w niej szablonem.
Funkcjonalność Wielokrotne używanie tych samych ramek (Frame reference).
Dowolne zagnieżdżanie obiektów przez tworzenie grup lub grup w grupach, zarówno dla szablonów, ramek jak i tekstów lub obrazków.
Tworzenie warunkowych grup ramek i stron przez definicję i użycie reguł (Rules).
Wielokrotne i wielopoziomowe używanie tego samego wyniku zapytań do danych w wielu miejscach poprzez zmienne iteratora (LIV/GIV/CIV).
Wybór styli ze względu na dane z możliwością jednoczesnego ustawienia wielu styli (definiując jeden tzw. Switch można wybierać wiele typów styli na raz).
Wybór sposobu odświeżania przypisania danych (z zapytania wyszukującego po kluczu, przez osobne zapytanie, bez odświeżenia).
Dodatkowe reguły systemowe dla grupy z iteratorem (jak: BEFORE, FIRST, LAST, AFTER).
Umiejscawianie obiektów względem "grzbietu" (ustawialne na poziomie ramek lub stron).
Łatwe przekształcenie ramki tekstowej z układem "tabelarycznym" na tabelkę i na odwrót.
Możliwość tworzenia tabeli przy pomocy jednego zapytania.
Tworzenie spisu treści i indeksu oraz dopasowanie ich do wymagań użytkownika.
Sterowanie dopasowaniem stylu tekstu do rozmiaru ramki (obsługa overflow).
Sterowanie pozycją rysowanych ramek z poziomu danych.
Dane Pobierania danych z wielu źródeł (baza danych, dokument XML, WebService).
Używanie dowolnej bazy danych mającej sterowniki jdbc - bez znajomości typu bazy.
Zdalny dostęp do obrazków (link, URL, WebService)
Możliwość pracy z plikami XML bez znajomości ich struktury (np. DTD lub XML-Schema).
Zdalny dostęp do XML przez URL.
Brak ograniczeń w wielkości używanego pliku XML, brak przepełnienia pamięci.
Podpowiedzi składni zapytań XPath.
Rozszerzenie XPath o możliwość selekcji danych z dowolnego elementu ścieżki.
Przekształcenie wyników zapytań za pomocą licznych funkcji (np. sortowanie, zamiana tekstu, podzbiór, wyrażenie matematyczne, itp.)
Możliwość mieszania typów źródeł danych w obrębie jednej definicji danych.
Możliwość definicji struktury dokumentu (hierarchii) z każdego rodzaju źródeł danych.
Generacja Jednoprzebiegowa generacja.
Jednoczesna generacja i edycja tych samych obiektów.
Startowanie wielu generacji w tym samym czasie.
Generacja działająca w tle (nie blokująca możliwości pracy).
Podgląd stanu zapisanego i niezapisanego.
Zatrzymywanie generacji w dowolnym momencie.
Kilkupoziomowy, zarządzalny cache wyników zapytań do danych w celu przyśpieszenia generacji.
Progress bazujący na rzeczywistych czasach generacji obiektów (zbierane statystyki).
PDF Szybka generacja do PDF-a bez użycia InDesign.
Obsługa czcionek OTF.
Obsługa grafik eps.
Obsługa mechanizmu multilayer, sticky notes, bookmarks, links, spis treści.
Opcje prePrint dla PDF-a.
Generacja w trybie X1a i X3.
HTML Interaktywny HTML (JavaScript).
Wiele dodatkowych opcji (specyficznych tylko dla HTML-a) do generacji stron w formacie HTML.
Możliwość używania zewnętrznych definicji CSS (także CSS3).
INDD / QXP Najnowsze wersje klienckie i serwerowe (IND 5.5 i QXP 9).
Technologia implementacji pluginu pozwala na pokazanie progresu oraz przerwanie generacji.
Brak potrzeby korzystania z serwerowej instalacji do generacji (zachowanie zasad licencji INDD i QXP).
Obliczanie wielkości ramek w momencie ich tworzenia (rozmiar i położenie równe finalnemu - umożliwienie połączenia dynamicznego rozmiaru i otaczania).
Natywne wsparcie tabeli (również takich opcji jak wielokolumnowość oraz nagłówki i stopki) - odwzorowanie wszystkich własności tabeli.
Format zapisu dokumentu przeznaczonego do wielokrotnej aktualizacji odporny na zniszczenie informacji sterującej.