PiCROSS data

Efektywne rozwiązanie do zarządzania informacją o produktach

PiCROSS data (product information cross data) jest elastycznym systemem służącym do zarządzania danymi o produktach (PIM). Pozwala łatwo i szybko usystematyzować wszystkie wprowadzone informacje. Ponadto, daje możliwość natychmiastowej ich wizualizacji w postaci kart produktów (dzięki integracji z PiCROSS media).

PiCROSS data to:

  • usystematyzowanie wszystkich informacji o produkcie,
  • centralne zarządzanie danymi,
  • elastyczność modelowania danych (dowolne definicje obiektów oraz ich wartości),
  • aktualizacja i edycja danych we wszystkich mediach,
  • uniwersalne standardy wymiany (import, export),
  • szybkie generowanie kart produktów online.

Więcej informacji o PiCROSS data na stronie PiCROSS.pl