. .

PiCROSS media

Innowacyjny system automatyzujący proces publikacji

PiCROSS media (product information cross media) to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające pobranie danych z dowolnych systemów zarządzania informacją (np. informacją o produktach, PIM) lub baz danych i przekształcenia ich w materiały gotowe do druku lub opublikowania w Internecie.

Jest to zbiór narzędzi pozwalających na automatyzację procesu tworzenia dowolnych publikacji (Dynamic and Database Publishing), których użycie przynosi wymierne oszczędności zarówno co do czasu jak i kosztów.

Inaczej niż to ma miejsce w aplikacjach DTP (np. InDesign lub Quark), zamiast pracy z pełną makietą i wszystkimi stronami, w rozwiązaniach Dynamich Publishing praca ogranicza się do układu kilku tzw. szablonów, czyli wzorców stron, aby w rezultacie otrzymać setki gotowy stron, wypełnionych aktualną informacją, zależną od listy wybranych produktów, języków prezentacji, spersonalizowaną ze względu na odbiorcę, okres obowiązywania itd.

PiCROSS media to:

  • większa efektywność dzięki zautomatyzowaniu procesu tworzenia publikacji,
  • łatwiejsze zarządzanie danymi w publikacjach dzięki zintegrowaniu z systemami zarządzania informacją o produktach (PIM),
  • eliminacja pracochłonnych czynności w procesie tworzenia wielojęzycznych publikacji,
  • łatwiejsza współpraca w grupie projektowej,
  • tworzenie własnych szablonów, dokumentów i publikacji za pomocą intuicyjnego edytora WYSIWYG,
  • publikowanie w formatach wyjściowych: PDF, IND, QXP, HTML,
  • elastyczne formy licencjonowania lub korzystania z abonamentu.
Więcej informacji o PiCROSS media na stronie PiCROSS.pl